top of page

Upadłość konsumencka Zabrze - oddłużanie

Kancelaria prawna specjalizująca się w upadłości konsumenckiej w Zabrzu, świadczy usługi prawne z pełnym zaangażowaniem w zakresie prawa upadłościowego. Obywatele Zabrza mogą liczyć na nasze profesjonalne podejście do każdego, nawet najbardziej skomplikowanego problemu związanego z upadłością konsumencką. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie, dzięki czemu z powodzeniem przeprowadziliśmy przez proces oddłużania setki mieszkańców. Pierwszym krokiem w kierunku rozwiązania problemów finansowych jest przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, przy czym nasi klienci mogą liczyć na wsparcie doświadczonego prawnika na każdym etapie tego procesu. Nasza kancelaria, wykorzystując zgromadzoną wiedzę i praktykę, dokładnie analizuje sytuację finansową każdego klienta, rozważając opcję upadłości konsumenckiej oraz zajmując się sporządzeniem wniosku mającego na celu oddłużenie.

Koszt ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Zabrzu

W kontekście Zabrza, nasza oferta to nie tylko przygotowanie wniosku o upadłość, ale także dokładne określenie zadłużenia oraz zarządzanie całym postępowaniem upadłościowym. Koszty związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej obejmują zarówno honorarium dla naszej kancelarii, zależne od złożoności sprawy, jak i opłatę sądową za złożenie wniosku, która wynosi 30 zł. Jest to stała opłata, minimalizująca koszty sądowe, aby procedura była bardziej dostępna dla społeczeństwa.

Kwalifikacja do upadłości

Pierwsze spotkanie z naszym prawnikiem to czas, gdy szczegółowo omawiamy przyczyny i korzyści płynące z ogłoszenia upadłości, a także potencjalne ryzyko otrzymania odmowy. Rozmowa ta pozwala na dokładną analizę sytuacji dłużnika oraz ocenę, czy spełnia on warunki do złożenia wniosku o upadłość konsumencką. W tym czasie dokonujemy także inwentaryzacji majątku dłużnika oraz sprawdzamy, czy nie toczą się już jakieś postępowania egzekucyjne. Nasza kancelaria z Zabrza kładzie duży nacisk na doradztwo prawne na wczesnym etapie procesu, aby zminimalizować negatywne konsekwencje upadłości dla naszych klientów.

Przebieg postępowania sądowego

Rozpoczęcie procesu oddłużania wymaga starannego przygotowania wniosku o upadłość. W tym kluczowym okresie, nasi klienci z Zabrza otrzymują wsparcie wykwalifikowanego prawnika specjalizującego się w upadłości konsumenckiej. Dzięki zgromadzonemu doświadczeniu, nasza kancelaria dokładnie analizuje każdy, nawet najbardziej złożony, aspekt finansowy naszych klientów, rozważając różne scenariusze prowadzące do upadłości konsumenckiej. Zabrze, miasto o bogatej historii górniczej i przemysłowej, jest miejscem, gdzie problemy finansowe mogą mieć szczególnie głęboki wpływ na życie jego mieszkańców. Dlatego nasze podejście jest zawsze indywidualnie dostosowane, aby maksymalnie zabezpieczyć interesy naszych klientów.

Postępowanie sądowe w Zabrzu ma na celu nie tylko spłatę wierzycieli, ale także, o ile to możliwe, zachowanie majątku dłużnika w taki sposób, aby po zakończeniu postępowania mógł on rozpocząć nowy rozdział w życiu bez obciążeń finansowych. W naszej kancelarii rozumiemy, jak ważne jest dla mieszkańców Zabrza odbudowanie stabilności finansowej, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby proces upadłości konsumenckiej przebiegał sprawnie i z korzyścią dla naszych klientów.

Likwidacja majątku

W trakcie procesu upadłości konsumenckiej, zarówno indywidualni konsumenci jak i właściciele jednoosobowych przedsiębiorstw muszą przygotować się na ewentualność rozwiązania swojego majątku. W momencie, gdy syndyk zostaje przydzielony, od dłużnika oczekuje się pełnego przedstawienia wszystkich posiadanych aktywów, zrozumianych jako elementy o wartości możliwej do zrealizowania na aukcji. Jednym z najczęstszych wyzwań są sprawy dotyczące nieruchomości. Istotne jest, by pamiętać, że syndyk posiada odpowiednie instrumenty do weryfikacji transakcji zbycia przeprowadzonych w ciągu ostatnich pięciu lat. W przypadku, gdy takie działania doprowadziły do uszczerbku dla wierzycieli, może nas spotkać tzw. skarga pauliańska. Jednakże, patrząc z pozytywnej strony, po sprzedaży nieruchomości w ramach postępowania upadłościowego, środki finansowe mogą być przeznaczone na zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkaniowych dłużnika. Realizuje się to poprzez alokację przez syndyka kwoty równowartości wielokrotności przeciętnego czynszu, którą następnie przekazuje się dłużnikowi - opcji, której nie oferuje standardowe postępowanie komornicze. W związku z tym, istnieje kilka metod finalizacji procesu upadłościowego, zależnie od tego, czy dojdzie do likwidacji majątku, czy nie.

Podsumowując, decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej otwiera przed konsumentem perspektywę uwolnienia się od długów, niezależnie od tego, czy dotyczy to osób fizycznych, czy jednoosobowych działalności gospodarczych. Na każdym kroku tego procesu, klienci mogą liczyć na wsparcie prawnika, profesjonalne doradztwo oraz odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania związane z upadłością konsumencką.

Kancelaria Upadłościowa Zabrze
kontakt: 784 329 933 

bottom of page