top of page

Przykłady upadłości z naszej kancelarii

Przygotowaliśmy dla Państwa kilka ciekawszych spraw z jakimi nasza kancelaria miała przyjemność się zmierzyć.

Powierzano nam prowadzenie upadłości konsumenckich zarówno z zobowiązań  konsumenckich jak i firmowych.

Większość spraw trafia do nas z rodzimego rynku tj z Jaworzna ale również mieliśmy przyjemność obsługiwać klientów z innych miast.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu jesteśmy w stanie przewidzieć okres spłaty i wysokość rat.

Dlatego też niezmiernie istotne jest, aby przed podjęciem decyzji o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dokonać rzetelnej analizy majątkowo/finansowej.

Przypadek 1

W połowie 2022r. do naszej kancelarii zgłosił się Klient z dość nietypowym zadłużeniem.

Klient prowadził w jednym z krajów UE działalność gospodarczą. Kontrola skarbowa wykryła pewne nieprawidłowości i wystawiła notę na około 12 mln euro (sic!).

Następnie ichniejszy Urząd Skarbowy działając na mocy traktatów UE zwrócił się o pomoc do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego celem egzekucji należności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, również  takie wierzytelności możemy  włączyć do postępowania upadłościowego. 

Wysokość zadłużenia: około 55mln zł

Ustalony plan spłaty: 6 lat po 550zł miesięcznie

Przypadek 2

Pod koniec 2022r do kancelarii zgłosił się Klient, który w przeszłości prowadził działalność gospodarczą.

W wyniku recesji na rynku popadł w zadłużenie, co spowodowało wypowiedzeniu umów kredytu, leasingów.

Jednocześnie Klient ten miał zobowiązania względem Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Po wstępnej analizie sytuacji majątkowej zdecydowaliśmy się,  wszcząć postępowanie w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. 

Na dzień dzisiejszy Klientowi ogłoszono upadłość i wielkimi krokami zbliża się termin  ustalenia planu spłaty. 

Wysokość zadłużenia okolo 2,5 mln zł. 

 

Wstępna deklaracja syndyka co do wysokości rat to 5 lat po 300zł miesięcznie 

Przypadek 3

Początek 2023 r. Do kancelarii, z polecenia jednego z Krakowskich mecenasów, trafiła Klientka posiadająca zobowiązania z kredytów oraz z podziału majątku wspólnego.

Zarówno kredytodawcy wypowiedzieli umowy pożyczek/kredytu jak i były małżonek rozpoczął egzekucję wyroku, w którym Klientka zobowiązana była zwrócić około 100 tyś zł.

Sytuacja Klientki nie była prosta ponieważ poza zobowiązaniami posiadała ona w przeszłości (5 lat wstecz) ruchomości, które zbywała, a środki z ich sprzedaży nie trafiły do wierzycieli.

Po opracowaniu strategi działania klientka podjęła decyzję o złożeniu wniosku w przedmiocie upadłości konsumenckiej.

Wysokość zadłużenia: około 200 tyś zł

Ustalony plan spłaty: 3 lata po 300zł

Przypadek 4

Klient zwócił się o pomoc w przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej.

Po śmierci małżonka całość zobowiązań, które mieli wspólnie spadły na niego.

W związku z tym, iż ów małżonek był "głównym żywicielem rodziny" jego strata mocno wpłynęła na kondycje finansową gospodarstwa domowego.

Klient mając możliwości zarobkowe oscylujące w granicy minimum krajowego nie był w stanie utrzymać mieszkania oraz dziecka, spłacając jednoszczęśnie raty kredytów.

Dzięki naszym działaniom udało się doprowadzić do ogłoszenia upadłości konsumenckiej i ustalić całkiem dobre warunki spłaty.

Wysokość zadłużenia: około 200 tyś zł

Ustalony plan spłaty: 3 lata po 200 zł 

Przypadek 5

Klient będący mieszkancem Jaworzna, zgłosił się do nas z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu postępowania z zakresu upadłości konsumenckiej.

Klient ten posiadał liczne pożyczki tzw "chwilówki".

Ilość pożyczek była przerażająca, gdyż było ich około 40, a dodatkowo nie do końca Klient był w stanie sprecyzować komu i ile jest dłużny.

Dzięki naszym działaniom udało się ustalić kompletną listę wierzycieli i zakończyć koszmar związany z  windykacją terenową pożyczkodawców. 

Wysokość zadłużenia około: 300 tyś zł

Ustalony plan spłaty: 3 lata po 350 zł

Przypadek 6

W przypadku tego Klienta 90%  długów, które "wrzuciliśmy" do upadłości konsumenckiej wynikały z pożyczek.

Problem pojawiał się w chwili, kiedy okazało się, iż środki te były wykorzystywane na  gry hazardowe.

Szczegółowo objaśniono Klientowi jaki będzie model wniosku i treść uzasadnienia.

Udało  się wypracować pewniem scenariusz, który jak pokazuje doświadczenie, skrócił  okres spłaty. 

Wysokość zadłużenia około 150 tys zł

Przewidywany okres spłaty 3 lata po 300 zł

bottom of page