top of page

Upadłość konsumencka Dąbrowa Górnicza - oddłużanie

Nasza kancelaria prawna specjalizuje się w prawie upadłościowym, oferując mieszkańcom Dąbrowy Górniczej profesjonalne wsparcie w zakresie upadłości konsumenckiej. Z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, pomogliśmy już wielu osobom w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Proces oddłużania rozpoczynamy od przygotowania wniosku o upadłość, zapewniając przez cały czas wsparcie naszego specjalisty od upadłości konsumenckiej. Nasza kancelaria, bazując na swoim doświadczeniu, dokładnie analizuje sytuację finansową każdego klienta, omawiając możliwości i skutki upadłości konsumenckiej. Dąbrowa Górnicza i jej mieszkańcy mogą liczyć na naszą pomoc w przygotowaniu wniosku o upadłość, ustaleniu zadłużenia i prowadzeniu postępowania upadłościowego.

Koszt ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Dąbrowie Górniczej

Oprócz honorarium naszej kancelarii, które zależy od złożoności sprawy, istnieją również koszty opłaty sądowej za wniosek o upadłość konsumencką, wynoszące 30 zł. Jest to stała opłata za postępowanie sądowe, która nie zmienia się do końca jego trwania. Staraliśmy się, aby koszty sądowe były jak najniższe, aby procedura upadłościowa była bardziej dostępna dla społeczeństwa.

Kwalifikacja do upadłości

Podczas pierwszego spotkania omawiamy, dlaczego ogłoszenie upadłości może być korzystne i jakie są alternatywy dla spłaty długów. Analizujemy, czy dłużnik kwalifikuje się do upadłości konsumenckiej, biorąc pod uwagę jego sytuację majątkową, ewentualne postępowania egzekucyjne i wydane nakazy zapłaty. Nasze doradztwo prawne na tym etapie ma na celu wyeliminowanie nieprzyjemnych skutków upadłości konsumenckiej.

Przebieg postępowania sądowego

Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, Sąd rejestruje go w systemie KRZ, co pozwala na śledzenie postępu sprawy. Sąd decyduje o ogłoszeniu upadłości na posiedzeniu niejawnym, a następnie przydziela syndyka, który zajmuje się zarządzaniem majątkiem dłużnika i spłatą wierzycieli. Syndyk informuje również komornika o ogłoszeniu upadłości, co skutkuje umorzeniem postępowań egzekucyjnych.

Likwidacja majątku

W ramach postępowania upadłościowego dłużnik musi liczyć się z możliwością likwidacji majątku. Syndyk analizuje cały majątek dłużnika, w tym nieruchomości, i sprawdza, czy w ciągu ostatnich 5 lat nie doszło do transakcji mogących pokrzywdzić wierzycieli. W przypadku sprzedaży nieruchomości, syndyk może przeznaczyć środki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dłużnika.

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Dąbrowie Górniczej jest skuteczną metodą oddłużenia. Nasza kancelaria zapewnia wszechstronną pomoc prawną na każdym etapie postępowania upadłościowego, oferując fachowe doradztwo i wsparcie.

Kancelaria Upadłościowa Dąbrowa Górnicza
kontakt: 784 329 933 

bottom of page