top of page

Upadłość konsumencka Sosnowiec - oddłużanie

Kancelaria prawna upadłość konsumencka, zajmuje się stricte prawem upadłościowym. Mieszkańcy Sosnowca korzystając z naszych usług mają pewność, iż w sposób profesjonalny zajmiemy się Państwa problemem. Temat upadłości konsumenckiej jest nam znany od kilku lat. Kancelaria od chwili swojego powstania ogłosiła setki upadłości konsumenckich. Proces oddłużania zaczyna się od sporządzenia wniosku o upadłość. Przez cały ten proces zapewniamy Państwu pomoc prawnika upadłości konsumenckiej. Kancelaria upadłości konsumenckiej bazując na swoim doświadczeniu skrupulatnie analizuje sytuację finansową klienta, omawiając też możliwość upadłości konsumenckiej. Kancelaria sporządza wniosek o upadłość w celu oddłużenia konsumenta. Wniosek o upadłość następnie jest przedstawiany klientowi i omawiamy skutki upadłości konsumenckiej. Sosnowiec upadłość konsumencka to oferta przygotowanie wniosku o upadłość, ustalenie jakie jest zadłużenie w upadłości konsumenckiej, prowadzenie postępowania upadłościowego.

Koszt ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Poza kosztami wynagrodzenia dla kancelarii, które są uzależnione od stopnia skomplikowania sprawy, są również koszty opłaty sądowej za wniosek o upadłość konsumencką. Wynoszą one 30zł. Jest to opłata stała za ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to podstawowa opłata za postępowanie sądowe i koszt ten do końca jego trwania się nie zmieni. Koszty sądowe postępowania zostały ograniczone do minimum, tak aby procedura upadłościowa była dla społeczeństwa bardziej dostępna.

Kwalifikacja do upadłości

Na pierwszym spotkaniu szczegółowo omawiamy czemu warto ogłosić upadłość. Dlaczego spłata długów w dotychczasowej postaci nie zawsze ma sens. No i w końcu czy grozi nam odmowa ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Wszystkie te aspekty są niezmiernie istotne dla podjęcia decyzji czy złożyć wniosek upadłość konsumencka. Prawnik prowadząc rozmowę analizuje ,czy dłużnik kwalifikuje się do upadłości konsumenckiej. W ten czas ma miejsce inwentaryzacja majątku oraz czy komornik prowadzi egzekucję oraz czy wydano nakaz zapłaty. Doradztwo prawne w tym etapie jest istotne, gdyż pozwoli nam wyeliminować nieprzyjemne skutki upadłości konsumenckiej. Przygotowanie wniosku o upadłość to nie tylko samo fizyczne jej sporządzenie ale również rzetelne oddłużenie konsumenta w sposób bezpieczny i przewidywalny.

Przebieg postępowania sądowego

Kiedy wniosek upadłość konsumencka zostanie wysłany, Sąd rejestruje go w systemie KRZ. Od tego momentu poprzez wgląd do systemu z pozycji komputera możemy sprawdzać przebieg upadłości konsumenckiej. Tam też dowiadujemy się który syndyk prowadzi naszą sprawę upadłościową. Sąd na posiedzeniu niejawnym decyduje o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Sąd może oczywiście odmówić ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Następnie jeśli wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, przydziela nam syndyka. Syndyk podobnie jak komornik w egzekucji zajmuje nam rachunki bankowe i wynagrodzenie za pracę lub świadczenia ZUS. Wpływy z tych tytułów to tzw masa upadłościowa. Syndyk zbiera również wierzycieli i zawiadamia komornika o fakcie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej postępowania prowadzone przez komornika zostają umarzane. Po tych czynnościach syndyk zarządzający ustala spłatę zadłużenia. Syndyk robi to po przez plan spłat wierzycieli. Dłużnik czyli my mamy możliwość ustosunkowania się do propozycji syndyka obejmującej plan spłaty. Plan spłaty nie będzie tworzony tylko w skrajnych przypadkach, na przykład kiedy dłużnik posiadać będzie orzeczenie lekarskie z którego będzie wynikać trwała niezdolność do pracy. Syndyk niejako zajmuje sie obsługa upadłości konsumenckiej podczas jej przebiegu. Spłata wierzycieli następuje dopiero po uprawomocnieniu się plany spłaty.

Likwidacja majątku

Dłużnik w postępowaniu upadłości konsumenckiej musi się liczyć z likwidacją majątku. Dotyczy to zarówno osób fizycznych (konsumentów) jaki i upadłości jednoosobowej działalności gospodarczej. Dłużnik po przydzieleniu mu syndyka musi wykazać się całym swoim majątkiem. Przez majątek rozumiemy każdy składnik majątku mający wartość licytacyjną. Największy problem zawsze przynoszą nam kwestię nieruchomości. Należy pamiętać o tym, iż syndyk mam narzędzia do tego, aby sprawdzić czy dokonywaliśmy czynność zbywających w przeciągu ostatnich 5 lat. I w końcu jeśli tak się wydarzyło, a doszło do pokrzywdzenia wierzycieli, grozi nam tzw skarga pauliańska. Z dobrej strony upadłości konsumenckiej porównując ją do egzekucji komorniczej po sprzedaży takiej nieruchomości otrzymamy środki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych polega na wydzieleniu przez syndyka wielokrotności średniego czynszu i przekazania dłużnikowi. Takiego rozwiązania komornik dla nas nie ma. Dlatego też mówimy że są różne sposoby zakończenia postępowania upadłościowego - z likwidacją majątku lub bez.

Reasumując ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest ciekawą formą oddłużenia konsumenta. Sosnowiec upadłość konsumencka tj oddłużenie konsumenta przez ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, czy upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej. Na każdym etapie postępowania upadłościowego, Możecie Państwo liczyć na pomoc prawnika, fachowe doradztwo prawne, czy odpowiedzi na pytania dotyczące upadłości konsumenckiej.

Kancelaria Upadłościowa Sosnowiec
kontakt: 784 329 933 

bottom of page